Home | Praktijk | Aanmelden | Over Iris

Zorgverzekeraars

Oefentherapie en uw verzekeraar

De laatste jaren is er veel veranderd tav vergoedingen van uw ziektenkostenverzekeraar.
Dit komt deels door de overheid en deels door de verzekeraar zelf.
Alles even op een rijtje:

Basis verzekering:

De basisverzekering is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar.
In de basisverzekering wordt GEEN oefentherapie vergoed. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar en patienten met een chronische ziekte of aandoening.
De minister heeft een lijst met deze aandoeningen opgesteld die onder de basisverzekering vallen.
Vaak wordt er gedacht dat een langdurige klacht die bijvoorbeeld al jaren bestaat, chronisch is. Dit is echter NIET het geval, zelfs niet als uw behandelend arts zegt dat het om een chronische klacht gaat.
Indien u een operatie heeft gehad , en hiervoor moet revalideren, worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betaald, daarna uit de basisverzekering.Indien u niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

Alleen de klachten die op deze lijst staan beschreven komen voor chronische vergoeding in aanmerking.

Aanvullende verzekering:

Indien u een chronische klacht heeft, moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Hiervoor kunt u zich verzekeren mbv een aanvullende verzekering.
Hiervoor zijn vele mogelijkheden, varierend van 6 vergoedingen voor een heel jaar tot onbeperkt. Hier staat natuurlijk een prijskaartje tegenover in de vorm van uw maandelijkse premie. Dit is door u zelf te bepalen. Het kan ook zijn dat u zichzelf verzekerd voor een bepaald bedrag voor paramedische hulp.

Let op: het aantal keren dat verzekerd is geldt voor een heel kalenderjaar.
Alle behandelingen oefentherapie/manuele therapie/fysiotherapie worden bij elkaar opgeteld, ongeacht bij welke therapeut u bent geweest.

Indien u behandeld wordt voor een niet-chronische klacht, komt de vergoeding uit de door u zelf afgesloten aanvullende verzekering. Heeft u deze niet, dan komt de vergoeding voor eigen rekening.

Wij worden als therapeuten streng gehouden aan een maximum. Overschrijding van het aantal behandelingen wordt niet vergoed. U hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid om door behandeld te worden, dit komt dan voor eigen rekening.
Uw zorgverzekeraar sluit contracten af met ons als zorgverleners. Het kan zijn dat wij als zorgverlener dit contract niet willen afsluiten ivm onhaalbare eisen. U krijgt uw zorg wel vergoed volgens de voorwaarde die in uw polis beschreven staat. U moet dan kijken onder” NIET GECONTRACTEERD”

U kunt ten alle tijden informeren bij uw therapeut hoeveel behandelingen u nog tegoed heeft, over de tarieven en contracten. Het is van belang dat u eerder genoten behandelingen, bij andere therapeuten, bij ons meldt.

Het blijft echter uw eigen verantwoording om uw recht op vergoedingen in de gaten te houden.